Archibase

Soubor staveb Praha 5

místo: Praha 5
fáze: architektonická studie 2020
Záměrem investora je proměnit stávající monofunkční administrativní areál na polyfunkční prostupné území. Realizací předloženého návrhu by bylo řešené území více zapojeno do svého okolí. Mix funkcí, které návrh vytváří – bydlení, pracovní příležitosti, služby a obchody – vhodně rozšíří současnou nabídku místa, která je nyní určena převážně pro bydlení. Veřejný prostor, centrální bod dané lokality, je umístěn v návaznosti na ulici, která areál ohraničuje ze západní strany. V jeho blízkosti jsou umístěny bytové domy s obchodním parterem. Východní část, která sousedí se zahrádkářskou kolonií, je věnována objektům s čistě obytnou funkcí. Na první pohled se odlišuje administrativní budova v severní části areálu, která je důstojným nástupcem stávajícího administrativního areálu. Objekt situovaný na vstupu do areálu jsme akcentovali nárožní „věží“, kterou chápeme jako lokální dominantu celého území o výšce 10 NP, ostatní objekty svými šesti podlažími odpovídají okolní zástavbě.