Archibase

Bytový dům Praha 12

místo: Praha
Bytový dům na Praze 12 výškově i objemově dotváří urbanistickou strukturu dané lokality. V parteru se kromě vstupů do domu nachází technické zázemí a prostor určený ke komerčnímu využití. Ten je situován v jihozápadní části domu a navazuje na něj veřejný prostor využitelný jako zahrádka restaurace či kavárny. Fasáda parteru je tvořena cortenovými panely, které jsou v místě vstupu doplněny panely šedé barvy. Ve vyšších podlažích je dům omítnut a corten se tu objevuje v doplňcích a posléze na fasádě horních dvou ustupujících podlaží. V místě komunikačních jader je fasáda řešena jako lehký obvodový plášť.